Primár psychiatrie FN v Trenčíne podal výpoveď pre údajnú ponižujúcu kontrolu

Ako informoval renomovaný psychiater, spôsob vykonania kontroly jeho podriadených pokladá za podivný. Kolegovia boli podľa neho prítomní na pravidelnej porade u primára o 7.00 h, i keď niektorí neboli zapísaní v knihe dochádzky. Tú zobral pracovník riaditeľstva o 7.01 h a pracovníkom kliniky, ktorí neboli v knihe zapísaní, oznámili, že porušili pracovnú disciplínu a v prípade opakovaného porušenia, môže byť s nimi rozviazaný pracovný pomerToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13318-primar-psychiatrie-fn-v-trencine-podal-vypoved-pre-udajnu-ponizujucu-kontrolu