Prístupy prevencie a liečby diabetes mellitus

Vo všetkých vyspelých krajinách je u obyvateľstva dlhodobejšie zaznamenávaný vzostup prevalencie viacerých nekontagióznych chorôb a tento trend sa v plnom rozsahu uplatňuje i u nás. Medzi naliehavými problémami zdravotného stavu obyvateľstva zaujíma dominantné miesto trvalé zvyšovanie prevalencie diabetes mellitusToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11391-pristupy-prevencie-a-liecby-diabetes-mellitus