Príťažlivosť agresivity

Svet zažíva mediálny „boom“, keď svoju pozornosť, čiže frekvenciu sledovanosti, s čím úzko súvisí objem z peňazí z reklamného balíka, si najmä komerčne televízie zvyšujú aj filmami plnými násilia a sexuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12088-pritazlivost-agresivity