PROBIOTECH - kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky

V Košiciach sa začína budovať špičkové výskumné pracovisko medzinárodnej úrovne zamerané na uplatnenie efektívnejších postupov v prevencii srdcovo-cievnych a nádorových chorôb
s využitím biotechnologických a naturálnych komponentov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13036-probiotech-kompetencne-centrum-pre-biomodulatory-a-vyzivove-doplnky