Problematiku záchytiek má riešiť nový plán pre problémy s alkoholom

Problematiku záchytiek by mal riešiť nový Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, ktorý v súčasnosti pripravuje ministerstvo zdravotníctva. Otázka prevádzkovania protialkoholických záchytných izieb sa má riešiť v rámci činnosti expertnej skupiny pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality ministerstva vnútra.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13383-problematiku-zachytiek-ma-riesit-novy-plan-pre-problemy-s-alkoholom