Profesionálna myseľ, zručnosti a dôležitý dotyk novorodencom

Na X. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neonatológii, ktorá sa uskutočnila 11.-12. októbra zneli prednášky o rizikách iatrogenizácie v neonatologickej ošetrovateľskej praxi.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13005-profesionalna-mysel-zrucnosti-a-dolezity-dotyk-novorodencom