Program pre dobré zdravie pomáha pacientom so schizofréniou

Schizofrénia nie je len duševné ochorenie, ale negatívne ovplyvňuje aj telesné zdravie a celkový životný štýl pacienta. Lieky, ktoré títo pacienti užívajú, môžu prispievať k nárastu hmotnosti a môžu zvyšovať aj chuť do jedlaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8447-program-pre-dobre-zdravie-pomaha-pacientom-so-schizofreniou

V súčasnej dobe vykonávam dobrovoľnícku službu v OZ pre duševné zdravie, kde niektorých jeho členov / najmä ženy / i klientov rehabilitačného centra centra trápi aj uvádzaný problém so zvýšením hmotnosti používaním liekov. V rámci klubovej činnosti OZ pravidelne 2-4 x mesačne navštevujeme aj prednášky a prezentácie o zdravej výžive. Informáciu o tomto programe rozšírime medzi sebou. Škoda, že centrum nepôsobí aj vo Zvolene, záujemcovia by sa určite našli.