Projekt Autisti v práci po roku zamestnal už 17 autistov

Bratislava, 30. marca 2017 – Podľa štatistík trpí na Slovensku vyše 40 000 ľudí poruchami autistického spektra. Napriek tomu sa však diagnóze nevenuje toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila. Ľudia s autizmom sa po dokončení strednej školy nevedia zaradiť do spoločnosti či nájsť uplatnenie na pracovnom trhu. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) tento problém aktívne rieši prostredníctvom projektu Autisti v práci , vďaka ktorému sa za prvý rok fungovania podarilo zamestnať už 17 autistov po celom Slovensku. Ľudia s poruchami autistického spektra sú často nútení dlhodobo zostať v rodičovskej starostlivosti, prípadne v domove sociálnych služieb, kde žijú v izolácii a bez hlbšieho zmyslu života. Vďaka školeným job koučkám, ktoré sú zapojené do projektu Autisti v práci, však ľudia s autizmom dostávajú šancu ukázať svoje schopnosti. Job koučky im pomáhajú pri hľadaní práce a nadviazaní kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom, no taktiež s cieľavedomým rozvojom a tréningom. V súčasnosti je do projektu zapojených 30 klientov. Spolu s prvým výročím projektu si 2. apríla pripomíname aj Svetový deň povedomia o autizme. Tento rok sa nesie v duchu hlavnej témy, ktorou je búranie bariér a tvorba prístupnej spoločnosti. V rámci podpory medzinárodnej kampane vznikol aj hashtag #AutismDay2017, ktorý spája virtuálnou cestou všetkých ľudí s autizmom na svete. Človek s autizmom je pre firmu prínosom Spolupráca s ľuďmi so zdravotným postihnutím nikdy nie je jednostranná. Milan, jeden z prvých autistov zapojených do projektu Autisti v práci, je veľmi šikovný a učenlivý, a postupom času svoje povinnosti zvláda už aj bez prítomnosti job koučky. „U Milana je najmarkantnejší posun k samostatnosti a zodpovednosti. Čím dlhšie spolu pracujeme, tým viac vecí si dokáže samostatne vybaviť, postarať sa o seba. Dospel,“ vysvetľuje Eva Mižáková, Milanova job koučka. Milan však u zamestnávateľa nie je iba pomocnou pracovnou silou – kolegov pravidelne odzbrojuje svojským zmyslom pre humor. Vďaka projektu si mnohé firmy začínajú uvedomovať potenciál a výhody zamestnávania človeka s autizmom. „Ľudia s autizmom berú prácu úplne inak ako my. Tým, že dostanú možnosť sa zamestnať, svoje miesto si vážia a často sú pri činnostiach precíznejší ako človek bez postihnutia,“ vysvetľuje Ivan Štubňa zo spoločnosti SPOSA. „Vďaka práci sa stávajú samostatnejšími a postupom času vedú oveľa zmysluplnejší život,“ dodáva. Budúcnosť projektu je neistá Pozitívne výsledky a ohlasy zamestnávateľov potvrdili, že projekt Autisti v práci má pre ľudí s touto poruchou veľký význam. Doposiaľ financovanie a chod projektu zastrešovala nadácia The Velux Foundations, vďaka ktorej iniciatíva funguje dodnes. Spolupráca s donorom sa však zakrátko skončí, a preto SPOSA potrebuje nájsť udržateľné riešenie, aby mohol projekt pokračovať ďalej. „Od spustenia projektu Autisti práci sa nám podarilo nájsť prácu 17 ľudom s autizmom. Siedmi z nich pracujú na pracovný úväzok, desiati pracujú ako dobrovoľníci, čo znamená, že sú na ceste k pracovnému úväzku. Na Slovensku to však stále bude iba zlomok ľudí s touto poruchou, a preto by sme chceli touto cestou vyzvať štát, aby sa problémom začal viac zaoberať a prispôsobil situácii našu legislatívu,“ dodáva Ivan Štubňa. Nemusia byť odkázaní iba na podporu od štátu Na Slovensku máme tri stupne asistovaného bývania pre ľudí s autizmom: pobytové zariadenia, zariadenie podporovaného bývania a podporu samostatného bývania, ktorá je najvyšším stupňom nezávislého života. Ročné náklady štátu na jedného klienta v pobytovom zariadení sú približne 12 000 €. V dôsledku jednotvárnych aktivít, ktoré často takéto pobytové zariadenia poskytujú, u väčšiny autistov nastáva regres. Pri zariadení podporovaného bývania sa príspevky znižujú približne na polovicu, teda 6 000 €. S ohľadom na počet ľudí s týmto ochorením je momentálna situácia pre štát pomerne drahá. Interaktívnejšou alternatívou, ako pre rodiny, tak aj človeka s autizmom, je Rehabilitačné stredisko, ktoré SPOSA prevádzkuje počas celého roka. „Sociálna rehabilitácia v našich strediskách spočíva v rôznorodých aktivitách, ktoré smerujú k budúcemu začleneniu jedinca do spoločnosti a jeho samostatnosti,“ dodáva Ivan Štubňa. Zamestnaný autista je pre našu spoločnosť užitočný Pod dozorom job kouča a aktívnou starostlivosťou vie človek s autizmom nájsť zamestnanie, čím z dlhodobého hľadiska ušetrí štátu množstvo prostriedkov, ktoré by za iných okolností venoval na jeho podporu. Okrem toho si uvedomí hodnotu peňazí a namiesto invalidného dôchodku sa už spolieha aj na vlastné príjmy, ktoré navyše môže použiť na dofinancovanie bývania. Dostáva sa tak na najnižší stupeň asistovaného bývania – podporované bývanie – na ktoré štát prispieva približne 2 400 € ročne. Z hľadiska pravdepodobnosti by doba práce s osobou s autizmom nemala presiahnuť 22 mesiacov, respektíve 1 100 hodín, po čom je už stredne funkčný autista schopný fungovať v zamestnaní bez podpory job kouča. V praxi býva počet hodín dokonca oveľa nižší. „Príspevok štátu na kaučing nepresiahne jeden ročný náklad na ubytovanie v pobytovom zariadení, ktorým zároveň neskôr ušetrí niekoľko tisíc eur ročne,“ vysvetľuje Ivan Štubňa. Viac informácií o autizme a pomoci ľudí s autizmom nájdete na stránke www.sposa.sk .

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14048-projekt-autisti-vpraci-po-roku-zamestnal-uz-17-autistov