Projekt Medipark - Košice

Rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. mimoriadne teší schválenie projektu Medicínsky univerzitný vedecký park v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13607-projekt-medipark-kosice