Projekt Medipark v Košiciach bol schválený

Rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. mimoriadne teší schválenie projektu Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13620-projekt-medipark-v-kosiciach-bol-schvaleny