Projekt Zdravé pracoviská má prispieť k znižovaniu chorôb z povolania

Rizikovú prácu vykonáva na Slovensku 116.297 ľudí. Sú najviac ohrození pracovnými úrazmi a chorobami z povolania. Ročne v SR postihnú choroby z povolania v priemere 600 zamestnancovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5163-projekt-zdrave-pracoviska-ma-prispiet-k-znizovaniu-chorob-z-povolania