Projekty v rámci boja proti AIDS nemajú dosah na vysokoriziové skupiny

Sledovanie šírenia vírusu HIV je veľkou slabinou väčšiny sveta a projekty týkajúce sa prevencie aj liečby choroby AIDS často vôbec nemajú dosah na vysokorizikové skupiny užívateľov drog, homosexuálov, prostitútov a prostitútky. Oznámila to dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1685-projekty-v-ramci-boja-proti-aids-nemaju-dosah-na-vysokoriziove-skupiny