Prvou známou pacientkou s aterosklerózou bola staroegyptská princezná

Celotelová počítačová tomografia múmie odhalila ochorenie koronárnych tepien u dcéry faraóna zo 16. storočia pred n.l.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10291-prvou-znamou-pacientkou-s-aterosklerozou-bola-staroegyptska-princezna