Prvý a jediný liek v Európe, schválený pre liečbu hyperfenylalaninémie

Merck Serono, divízia firmy Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko oznámila, že Európska komisia udelila marketingové oprávnenie pre sapropterín dihydrochlorid na liečbu hyperfenylalaninémie (HPA) u pacientov s fenylketonúriou (PKU) alebo s deficitom tetrahydrobiopterínu (BH4)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5470-prvy-a-jediny-liek-v-europe-schvaleny-pre-liecbu-hyperfenylalaninemie