Prvý raz sme naživo uvideli základ nášho videnia

Astronomická zobrazovacia technológia pomohla zachytiť v živom ľudskom oku tyčinky, drobné svetlocitlivé bunky, vďaka ktorým vidíme. Je to mimoriadny pokrok pre výskum, diagnostiku i liečbu ochorení zrakuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10425-prvy-raz-sme-nazivo-uvideli-zaklad-nasho-videnia