Psychologická ambulancia - Hlohovec

Prosím, ak má niekto kontakt alebo adresu na psych. ambulanciu, resp. či v tomto meste vôbec nejaká je. Ďakujem.

Phdr. Chylík Martin, Vinohradská 9, Hlohovec, 033/7425647 od tohto roku treba mať vým. lístok od praktického lekára a návštevy hradí každá poisťovňa. Termíny sa objednávajú dopredu. Veľa štastia