Psychologické pozadie depresií

Depresia je vymedzená ako porucha nálad, pričom prevláda skľúčenosť, trúchlivosť až smutná nálada, ktorá sa z vonkajška nedá zmeniť. Niekedy sa hovorí o patickej (chorobnej) nálade, ktorá vzniká bez zjavnej príčiny a ovplyvňuje celé správanie človekaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12055-psychologicke-pozadie-depresii