Psychopatické črty osobnosti

V procese výchovy a psychického vývinu dochádza nielen k tzv. dysharmonickému vývinu jedinca, ale aj k formovaniu psychopatických čŕt osobnosti. Rozdiel v dysharmonickom a v psychopatickom vývoji je daný závažnosťou negatívnych a nepriaznivých vplyvov, ako aj charakterom konkrétnych prejavovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11072-psychopaticke-crty-osobnosti