Psychoterapia v kocke


(Admin Zzz.sk) #1

Rýchly spôsob života spôsobuje, že ľudia si uvedomujú potrebu prispôsobovať sa novinkám, ktoré obyčajne neplatia už skôr ako začnú byť prospešné a sú nahradené novými. Človek sa ťažšie adaptuje v meniacom sa svete, čo spôsobuje stratu vnútornej rovnováhy, od ktorej je blízko k zdravotným problémom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7162-psychoterapia-v-kocke