Rádiologické pracovisko Nemocnice Poprad, a. s. prevezme akreditačné listiny

Rádiologické pracovisko Nemocnice Poprad, a. s. získalo akreditáciu pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) pre intervenčnú rádiológiuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5446-radiologicke-pracovisko-nemocnice-poprad-a-s-prevezme-akreditacne-listiny