Rastie počet zamestnaných so zdravotným postihnutím

Občianske združenia Lepší svet pre znevýhodnených z Bratislavy získalo cenu Najlepší zamestnávateľ zamestnávajúci občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku za rok 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5954-rastie-pocet-zamestnanych-so-zdravotnym-postihnutim