Rastúci počet narkomanov urýchľuje šírenie AIDS na východe Európy


(Admin Zzz.sk) #1

Rastúci počet drogovo závislých osôb vo východnej Európe urýchľuje podľa názoru humanitárnej organizácie Caritas šírenie smrteľnej straty imunity AIDS



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10314-rastuci-pocet-narkomanov-urychluje-sirenie-aids-na-vychode-europy