Rastúci počet narkomanov urýchľuje šírenie AIDS na východe Európy

Rastúci počet drogovo závislých osôb vo východnej Európe urýchľuje podľa názoru humanitárnej organizácie Caritas šírenie smrteľnej straty imunity AIDSToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10314-rastuci-pocet-narkomanov-urychluje-sirenie-aids-na-vychode-europy