Reforma zatiaľ rieši iba technickú stránku fungovania zdravotníctva


(Admin Zzz.sk) #1

Reforma zdravotníctva podľa predsedu Misie 21 Ivana Šimka zatiaľ rieši iba technickú stránku fungovania zdravotníctva. "Nedáva pravidlá pre spravodlivosť a verejné dobro. Reforma preto bude musieť pokračovať tak, aby sa do zdravotníctva dostalo nielen viac peňazí, aleToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/461-reforma-zatial-riesi-iba-technicku-stranku-fungovania-zdravotnictva