Refundácia platby za lek. ošetrenie.

V rámci vlastných skúseností prosím o informáciu z hľadiska refundácie platby v hotovosti za lekárske ošetrenie v Českej republike. V priebehu pobytu v ČR došlo v mojom prípade k náhlemu bolestivému zápalu koreňa zuba, ktorý bol riešený extrakciou. Napriek predloženiu Europského preukazu zdravotného poistenia VZP ošetrujúca lekárka rozhodla, že realizované ošetrenie uhradím v hotovosti. Po návrate domov pobočka VZP mi dala možnosť výberu: refundáciu nákladov ako v SR alebo refundáciu vo výške ako hradí poisťovňa v ČR. Ktorá alternatíva z hladiska poistenca je výhodnešia? Ďakujem za objektívne stanovisko.