Registrácia prevenčnej vakcíny proti vtáčej chrípke

Proces registrácie prevenčnej vakcíny proti vtáčej chrípke začala istá nadnárodná farmaceutická spoločnosť orientovaná na výskum a vývoj. K dnešnému dňu udáva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 267 prípadov výskytu vtáčej chrípky u ľudí.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2326-registracia-prevencnej-vakciny-proti-vtacej-chripke