Respiračných ochorení a chrípky je najviac v Trnavskom a Nitrianskom kraji

V 43. kalendárnom týždni bolo hlásených na Slovensku 44.554 akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom ide o vzostup chorobnosti o 0,3 percenta. Došlo aj k nárastu chrípky.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13097-respiracnych-ochoreni-a-chripky-je-najviac-v-trnavskom-a-nitrianskom-kraji