Respirátor železné pľúca inštalovali po prvý raz pred 85 rokmi v USA

Zariadenie sa používalo najmä na udržanie pľúcnej ventilácie pre chorých s poliomyelitídou (obrnou), pri ktorej dochádzalo k ochrnutiu. Ochorenie postihovalo najmä deti, tie, ktorým ochrnuli dýchacie svaly, boli odsúdené na smrť udusenímToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12581-respirator-zelezne-pluca-instalovali-po-prvy-raz-pred-85-rokmi-v-usa