Resuscitačný prístroj Panda zachraňuje v Košiciach životy novorodencov

Resuscitačný prístroj Panda na záchranu novorodencov, prvý svojho druhu na Slovensku, dali dnes do rutinnej prevádzky na Klinike neonatológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5494-resuscitacny-pristroj-panda-zachranuje-v-kosiciach-zivoty-novorodencov