Reumatici a reumatológovia bežali pre zdravie


(Admin Zzz.sk) #1

Uplynulú sobotu, 9. októbra 2010, bežali v Piešťanoch lekári a ich pacienti za spoločnú myšlienku. Reumatológovia svojim behom a reumatici chôdzou, upozornili na problém reumy a jej liečby na Slovensku. Šlo v poradí už o štvrtý ročník symbolického behu a chôdze „pre zdravie“.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9021-reumatici-a-reumatologovia-bezali-pre-zdravie