Revízni lekári Spoločnej zdravotnej poisťovne urobili vlani 743 kontrol

Revízni lekári a farmaceuti Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) vykonali v roku 2006 kontroly u 743 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z toho 285 inšpekcií urobili v zariadeniach ambulantnej a 458 v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2854-revizni-lekari-spolocnej-zdravotnej-poistovne-urobili-vlani-743-kontrol