Rezort zdravotníctva dal na internet návod na zúčtovanie zdravotného poistného

Podrobné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva na internetovej stránke www.health.gov.sk. TASR to dnes potvrdila Rút Geržová z tlačového odboru MZ SR.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/764-rezort-zdravotnictva-dal-na-internet-navod-na-zuctovanie-zdravotneho-poistneho

Chcel by som vedieť aké tlačivá mám použiť na
ročné zučt.ZP, ak som v roku 2005 bol SZČO
a zároveň som mal prac.zmluvu od 1.12005 do
15.03.2005

Chcela by som vedieť, ako vyplniť odd.V. ročného zúčtovania - typ tlačiva A v tomto konkrétnom prípade:
Zamestnanec bol za r.2005 zamestnaný od 1.1. do 17.10.2005. V tomto čase bol od 11.7. do 15.10. na PN. Za mesiac október /v podstate 1 deň odpracovaný dostal odmenu a celkový príjem bol 56691,-- Sk./ Inak jeho celoročný príjem /od 01.-07. bol do výšky 43.095,–Sk/.
V odd.VI.zaznačím mesiace kedy bol PN a v odd. VII. napíšem počet dní PN za 09.-10.
Bude treba nejako prepočítať vymeriavací základ a výjde potom zamestncovi nedoplatok?
Ďakujem za odpoveď.

V roku 2005 som pracoval do 31.5.2005, kedy som išiel do dôchodku v zmysle zákona. Podal som žiadosť na vypracovanie ročného zúčtovania, všetko prebehlo v poriadku a podľa zúčtovania mám nedoplatok +2718,-Sk.Kto má túto sumu zaplatiť, Bývalý zamestnávateľ, alebo ja.
Ďakujem za odpopveď.