Richard Müller sa liečil na I. Psychatrickej klinike košickej FN L. Pasteura

Známy slovenský spevák Richard Müller strávil niekoľko týždňov na I. Psychiatrickej klinike košickej Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura (FN LP), odkiaľ ho po preliečení prepustili 30. júnaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2888-richard-muller-sa-liecil-na-i-psychatrickej-klinike-kosickej-fn-l-pasteura