Riziká stredného veku


(Admin Zzz.sk) #1

Každé životné obdobie má svoje špecifiká aj riziká. Podľa počtu informácií v médiách sa zdá, že najviac pozornosti venujeme detskému veku, teenagerom a starobe. To, že väčšina preventívnych a skríningových programov sa týka dospelých a z tejto kategórie najmä ľudí v strednom veku svedčí o tom, že táto skupina nie je zďaleka v závažnosti rizík na poslednom miesteToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10936-rizika-stredneho-veku