Riziká stredného veku

Každé životné obdobie má svoje špecifiká aj riziká. Podľa počtu informácií v médiách sa zdá, že najviac pozornosti venujeme detskému veku, teenagerom a starobe. To, že väčšina preventívnych a skríningových programov sa týka dospelých a z tejto kategórie najmä ľudí v strednom veku svedčí o tom, že táto skupina nie je zďaleka v závažnosti rizík na poslednom miesteToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10936-rizika-stredneho-veku

presne toto teraz rieši moja mamka, pretože je skoro cela siva ako myš a je z toho neštastna. Viete poradit niečo na šediny? Naozaj existuje niečo, čo ju zbavi šedin?

Hobelina
Nafarbiť sa?