Riziko zlomeniny kvôli osteoporóze hrozí každej tretej žene a šiestemu mužovi

Riziko úmrtia po zlomenine krčka stehennej kosti v dôsledku osteoporózy je u 50-ročnej ženy rovnaké ako úmrtie na rakovinu prsníka a štyrikrát väčšie ako na rakovinu maternice. Na Slovensku sa v priebehu rokov 1974 – 2003 zvýšil výskyt zlomenín krčka stehennej kosti z 1673 na 10 703



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2477-riziko-zlomeniny-kvoli-osteoporoze-hrozi-kazdej-tretej-zene-a-siestemu-muzovi