Ročne sa na Slovensku narodí približne 60 detí s Downovým syndrómom

Na Slovensku sa v súčasnosti každý rok narodí približne 60 detí s Downovým syndrómom (DS). Lekári a vedci však ešte stále nemajú jednoznačný dôkaz o vplyve vonkajších a vnútorných faktorov na vznik tohto ochoreniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7870-rocne-sa-na-slovensku-narodi-priblizne-60-deti-s-downovym-syndromom