Ročne zomrie na Slovensku v dôsledku úrazov asi 200 detí a mladistvých

Ročne zomrie v Slovenskej republike v dôsledku úrazov približne 200 detí a mladých ľudí do 19 rokov. Ďalších 2000 má trvalé následky a približne 20.000 detí a mladistvých je každý rok v dôsledku úrazov hospitalizovanýchToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3385-rocne-zomrie-na-slovensku-v-dosledku-urazov-asi-200-deti-a-mladistvych