Ročné zúčtovanie poistného sa aj tento rok bude podávať do konca marca

Ročné zúčtovanie za rok 2009 sa podáva v tej zdravotnej poisťovni (ZP), v ktorej bol poistenec poistený k 31. decembru 2010Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9471-rocne-zuctovanie-poistneho-sa-aj-tento-rok-bude-podavat-do-konca-marca