Ročné zúčtovanie treba podať do 30. júna, formuláre sú na stránke MZ SR


(Admin Zzz.sk) #1

Niektorí poistenci, respektíve platitelia poisteného sú zo zákona povinní vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2006 a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni do 30. júna 2007. Ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke dnes zverejnilo inteligentné elektronické formuláre.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2421-rocne-zuctovanie-treba-podat-do-30-juna-formulare-su-na-stranke-mz-sr