Rodí sa menej detí, starším matkám

Na Slovensku sa v roku 2009 narodilo menej detí (55 157), ako v roku 1997 (58 483), najmenej za toto sledované obdobie sa ich však narodilo v roku 2002 (len 49 578)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11904-rodi-sa-menej-deti-starsim-matkam