Rodičia postihnutých detí by mali dostať od lekára informácie o možnej pomoci

S cieľom skvalitniť informovanosť rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa so zdravotným znevýhodnením Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravilo odborné usmernenie o postupe lekára pri informovaní o dôležitosti zapojenia sa rodiča do výchovnej, psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci a prevencie, ktorú poskytujú špeciálno-pedagogické centrá.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10691-rodicia-postihnutych-deti-by-mali-dostat-od-lekara-informacie-o-moznej-pomoci