Rodinný lekár - najväčšou výhodou je kontinuita

Aj keď v súčasnosti slovenská legislatíva pojem rodinný lekár nepozná, všeobecný lekár pre dospelých Peter Lipták tvrdí, že mnoho praktických lekárov je rodinne orientovaných. V praxi to teda znamená, že sa zameriavajú na rodiny a poznajú nielen určité genetické predispozície, ale aj sociálne prostredie pacientaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5049-rodinny-lekar-najvacsou-vyhodou-je-kontinuita