Rooseveltova nemocnica si úspešne obhájila svoj status


(Admin Zzz.sk) #1

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v dňoch 16. – 17. júna úspešne absolvovala dozorový audit systému manažérstva kvality s preverením plnenia požiadaviek novej normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8618-rooseveltova-nemocnica-si-uspesne-obhajila-svoj-status