ROTINAL a cukrovka 2


(Mgr.) #1

V česku je dostupný prírodný liek Rotinal na výrazne zníženie cukru… hľadám či nemá niekto s tým skúsennosť… www.rotinal.cz


(Langová) #2

Začala som ho užívať v júli.
Cukor sa mi znížil.
Mám znížené aj dávky inzulínu, čo je fajn.