Rozpravu o stave zdravotníctva Výbor NR SR pre zdravotníctvo prerušil

Rozpravu venovanú Správe o aktuálnom vývoji v zdravotníctve a o realizovaných a pripravovaných opatreniach vlády SR v rezorte zdravotníctva členovia Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo dnes prerušili.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2832-rozpravu-o-stave-zdravotnictva-vybor-nr-sr-pre-zdravotnictvo-prerusil