RÚVZ v Banskej Bystrici meral rizikové faktory chronických neinfekčných ochorení

Aktuálne výsledky vlaňajšieho skríningu zdravotného stavu obyvateľstva, ktorý realizuje v päťročných intervaloch Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, nasvedčujú, že sa nezachoval doterajší trend trvalého poklesu jednotlivých rizikových faktorov chronických neinfekčných ochoreníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6919-ruvz-v-banskej-bystrici-meral-rizikove-faktory-chronickych-neinfekcnych-ochoreni