S cieľom informovať verejnosť organizuje MZ SR Deň štrukturálnych fondov

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR organizuje dnes Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve (DŠFZ), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie občanov SR o štrukturálnych fondoch, o Európskej únii a jej úlohe vo vzťahu k jednotlivým krajinámToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5303-s-cielom-informovat-verejnost-organizuje-mz-sr-den-strukturalnych-fondov