S nemocničnými nákazami sa borí aj moderná medicína


(Admin Zzz.sk) #1

Nemocničné nákazy sú sprievodným javom ústavnej zdravotníckej starostlivosti aj na začiatku 21. storočia. Zvyšujúci sa priemerný vek pacientov, vyšší počet invazívnych zákrokov, zlepšené prežívanie výrazne nedonosených detí, polytraumatických a kriticky chorých pacientov, pokroky v liečbe onkologických ochorení a iné faktory charakteristické pre modernú medicínu vedú k zvýšenému počtu hospitalizovaných rizikových pacientov, u ktorých je pravdepodobnosť vzniku nozokomiálnej nákazy vyššia a jej prognóza závažnejšiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8480-s-nemocnicnymi-nakazami-sa-bori-aj-moderna-medicina