SAV ocenila medailami Michala Nováka a Helenu Ružičkovú

Zlatú medailu SAV odovzdal dnes predseda akadémie Štefan Luby riaditeľovi Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave prof. MVDr. Michalovi Novákovi, DrSc., pri príležitosti jeho životného jubileaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3453-sav-ocenila-medailami-michala-novaka-a-helenu-ruzickovu