SČK chce počas Svetového dňa darcov krvi osloviť najmä prvodarcov

Na získavanie prvodarcov zameria svoje aktivity Slovenský Červený kríž (SČK) počas Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. jún. Toho roku sa svetový deň bude niesť pod heslom Urob krok k dospelosti. Daruj krv.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/876-sck-chce-pocas-svetoveho-dna-darcov-krvi-oslovit-najma-prvodarcov