SČK na oslavách Svetového dňa Červeného kríža ocení darcov krvi

Oslavy Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca na Slovensku budú vo štvrtok 3. mája.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2528-sck-na-oslavach-svetoveho-dna-cerveneho-kriza-oceni-darcov-krvi